השלכות ההכרזה על חברה בע"מ, כחברה מפרת חוק

קיבלתם התראה בדבר הכרזה על חברה בע"מ כחברה מפרת חוק - מה זה אומר ?


לפי תיקון מס' 10 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, כל חברה בע"מ (פרטית, ציבורית ואפילו חברת חוץ) עשויה להיות מוכרזת כחברה מפרת חוק, אם החברה איננה משלמת את האגרות השנתיות לגבי שנה אחת או יותר ו/או אם החברה לא הגישה דו"ח עדכון שנתי לרשם החברות  .

בכל מקרה, שבו תוכרז החברה כחברה מפרת חוק, יסרב רשם החברות לרשום שעבודים על שם החברה, ברשם החברות ורשם המשכונות, דבר אשר יקשה על קבלת הלוואות ממוסדות בנקאיים.  בנוסף, החברה לא תוכל לשנות את שמה ואת מטרותיה ו/או להתמזג עם חברה אחרת.

כמו כן,  חברות שהוכרזו כמפרות חוק בגין הפרות שבוצעו משנת 2009 ואילך, בעל השליטה בחרה והחברה עצמה לא יוכלו להקים ו/או לרשום חברה חדשה .

כמו כן, מוסמך רשם החברות להטיל עיצומים כספיים על חברה מפרת חוק, אשר נעים בין 7,300 ₪ ועד לעשרות אלפי שקלים כנגד החברה וכנגד דירקטור בחברה ולנקוט כנגדם בהליכים לפי פקודת המיסים (גביה).

 

עו"ד יצחק לוי, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2003, בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וקודם להסמכתו כחבר בלשכת עורכי הדין

 

צור קשר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03-5611775
פקס: 03-5700812
 רחוב הירקון 67 בני ברק, 51206