שימוש בשיק/שטר ביטחון שנועד להבטחת נזקים הנובעים מחוזה שכירות יעשה רק בכפוף להוכחת נזק שתתמך בראיות של ממש

לאחרונה ניתן פסק דין של בית משפט השלום ברמלה בתיק [ ת"א 56085-12-12 פלוני נ' אלמוני ] בהתנגדות לביצוע שטר שהגישו שוכרים של דירה כנגד המשכיר, אשר הגיש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל שיק לביטחון שנמסר לו, להבטחת חוזה השכירות.

לטענת התובע, בתום תקופת השכירות לא החזיר הנתבע את המושכר על פי הוראות חוזה וכי במושכר נותרו נזקים הנובעים מהשימוש במושכר בתקופת השכירות ובשל כך מילא את סכום הנזקים הנטען על ידו בהמחאה שנמסרה לו על ידי הנתבע (השוכר) לביטחון ולאחר שחוללה על ידי הבנק, הגיש אותה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.  

הנתבע מצדו, הגיש התנגדות לביצוע ההמחאה בלשכת ההוצאה לפועל במסגרתה טען, בין היתר, כי  ההמחאה שנמסרה לתובע, נמסרה לו לצורך בטחון ומשכך על התובע להוכיח את נזקיו. בנוסף טען הנתבע כי הנזקים עליהם תבע אותו התובע, הנם נזקים ישנים שהיו במושכר כבר בהשכרות קודמות וכי התובע תבע בגינם פיצויים משוכרים אחרים וכן כי חרף כל האמור לעיל, שילם הנתבע את כל התשלומים הנובעים מחוזה השכירות.

לאחר שבית המשפט שמע את העדים, בחר בית המשפט הנכבד לקבל דווקא את גרסתו של הנתבע וזאת על סמך הנימוקים שלהלן:

מהימנות העדים:

  1. הוכח שהתובע הוא תובע סידרתי, ותובע כל שוכר ששוכר ממנו את המושכר;
  2. הוכח שהמומחה מטעם התובע הפריז ביותר בחוות דעתו, הן בתיאור הנזקים והן בעלות תיקונם. הפרזה זו עולה מתוך מסמכי התובע, כפי שציינתי לעיל;
  3. עדותה של גב' ק' (מתווכת מקרקעין של התובע שהוזמנה לתת עדות – י.ל. ) הייתה מגמתית, ולא תמיד תאמה את יתר העדויות;
  4. ביקור המומחה מטעם התובע במושכר היה לאחר שבעלי מקצוע מטעם התובע נכנסו לעבוד במושכר, ולכן לא ניתן לדעת אינו נזקים היו במושכר ביום 15.8.12 בעת מסירת המושכר לתובע;
  5. בהצעת המחיר כלל התובע עבודות שלא היו בחוות הדעת של המומחה, כגון החלפת דק, דבר המעלה חשד שהתובע מנסה להגדיל את תביעתו שלא בתום לב ושלא לצורך;
  6. הוכח שאכן הייתה רטיבות במושכר למרות הכחשות התובע, רטיבות אותה לא טרח התובע לתקן, ונתן לנתבע לסבול מכך במשך כל תקופת השכירות;
  7. עדות הנתבע לא נסתרה בחקירה הנגדית; 
  8. העובדה לפיה חוות הדעת של המומחה מטעם התובע נערכה רק לאחר שעובדים מטעמו של התובע עבדו במושכר, גרמו לחולשה בעוצמת הראיות – היות ולא היה ניתן לדעת בדיוק מה היה מצב המושכר בעת השבתו לתובע.

בשל כל הנימוקים הנ"ל, קבע בית המשפט הנכבד כי התובע לא הצליח להוכיח את הנזקים הנטענים למושכר ולא הצליח להוכיח כי הנתבע הפר את חוזה השכירות בקשר עם מצב המושכר בעת השבתו לתובע.

סוף דבר - בית המשפט קיבל את ההתנגדות לביצוע שטר ואף חייב את התובע בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד.

 

עו"ד יצחק לוי, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2003, בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וקודם להסמכתו כחבר בלשכת עורכי הדין

 

צור קשר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03-5611775
פקס: 03-5700812
 רחוב הירקון 67 בני ברק, 51206