בית המשפט קבע: הבעלים והדירקטור של החברה איננו "חותמת גומי" וחייב אותו בתשלום חובותיה של החברה באופן אישי

לאחרונה ניתן פסק דין בבית משפט השלום בעפולה בתביעה שעילתה הרמת מסך ההתאגדות של חברה בע"מ וייחוס חובותיה של החברה לבעל מניותיה.

בית המשפט קבע כי  "... חוק החברות אינו מבחין בין מנהל ו/או בעל מניות "פיקטיבי" לבין בעל "מניות ומנהל אמיתי..."

במקרה שבו בעלים של חברה פועל באמצעות החברה על מנת להונות ו/או לקפח נושה של החברה ו/או פועל תוך נטילת סיכון בלתצי סביר באשר ליכולתה של החברה לפרוע את חובותיה אזי ניתן לייחס לו את האחריות לתשלום חובותיה של החברה וזאת חרף עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה בע"מ.

מן המפורסמות היא כי  "...הרמת מסך מוכרת ואפשרית בהיקף זה או אחר, הכל לפי טיבו של העניין, הן כדי למנוע מבעלי מניות בחברה או מהחברה כתאגיד ניצול ההפרדה שביניהם להשגת מטרה לא כשרה, הכרוכה ממילא בפגיעה בזולת, בקיפוחו או בהסבת נזק לו, והן לשם "עשיית הצדק, והיושר ושמירה על טובת הציבור" (רע"א 510/00 ח. רשף קבלנים (1990) בע"מ נ' אילנה ענבר (19.6.00)).

באותו עניין, הרים בית המשפט את המסך החוצץ בין שתי חברות שנמצאו בבעלות זהה ואשר לא היה כל הגיון כלכלי להפריד ביניהן, זולת רצון הבעלים להתחמק מפירעון החובות לנושים  ובוודאי שלבעל המניות בחברה או לדירקטור בחברה לא יכולה להישמע הטענה כי אין לו מושג על הנעשה בחברה.

התופעה של פתיחת חברות סדרתית על ידי בעלי מניות, המקימים חברה, צוברים בה חובות ואחר מכן מעבירים את הפעילות מהחברה המפסידה לחברה חדשה שפתחו, במטרה להתחמק מנושי החברה הינה תופעה מוכרת במחוזותינו.

בית המשפט הכיר בפעילות זו כפעילות שנועדה להונות ולקפח אדם על מנת שיעלה בידי אותם מקימי חברות סדרתיים להתחמק מתשלום חובותיה של החברה .

בשל כך ועל מנת שיתאפר להמשיך ולשמור על טובת הציבור ועל עשיית הצדק  – ירים בית המשפט את מסך ההתאגדות בין החברות ובמקרים מסוימים בהם יוכח כי בעל המניות ידע על מצבה הכספי של החברה ובכל זאת נהג בחוסר תום לב ותוך עצימת עיניים לתוצאות מעשיו,  גם יחייב את  בעל המניות ו/או הדירקטור של החברה בחובות החברה באופן אישי.  

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן

עו"ד יצחק לוי, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2003, בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וקודם להסמכתו כחבר בלשכת עורכי הדין

 

צור קשר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03-5611775
פקס: 03-5700812
 רחוב הירקון 67 בני ברק, 51206