ייצוג בבתי משפט

במהלך השנים מאז הקמתו של משרד עורכי דין יצחק לוי, צבר המשרד ניסיון משפטי רב בהופעה ובייצוג לקוחותיו באלפי תיקים בבתי המשפט. בין אלפי התיקים שבהם ייצג המשרד את לקוחותיו ניתן למצוא מספר תיקים בהם הגיע המשרד לתוצאות יוצאות דופן לטובת לקוחותיו:

כך לדוגמא:

בתיק מסחרי כספי, עלה בידי משרדנו לקבל פסק דין אשר יחס חובות של חברה לא פעילה לבעל מניותיה (תביעה להרמת מסך וחיוב בעלי החברה באחריות אישית) וזאת לאחר שעלה בידי משרדנו להוכיח כי בעל החברה ביצע הברחת רכוש והעדפת נושים.

בתיק חוזה שכירות של מחסן מסחרי, עלה בידי משרדנו בסיום תיק הוכחות להוכיח כי השוכרת הייתה רשאית לפנות את המושכר, בטרם תום תקופת השכירות, בשל הפרה יסודית של חוזה השכירות מצדו של המשכיר וכי על המשכיר חלה החובה להקטין את הנזק למרות שהוא אוחז בהמחאות עבור כל תקופת השכירות ובכך נחסכו ללקוחה מאות אלפי שקלים, בגין דמי שכירות שנתבעו על ידי המשכיר. 

בתיק אזרחי מסחרי שבו נדונה מחלוקת בין מלווה לבין הלווה חברה בע"מ ובעלת מניותיה, עלה בידי משרדנו להוכיח כי בעלי החברה הלווה,  לווה את סכום ההלוואה יחד עם החברה שבבעלתו באופן שניתן פסק דין לטובת לקוח המשרד אשר מחייב את בעלי החברה באופן אישי בתשלום החוב.  

לאחרונה סיים משרדנו תיק תביעה לסילוק יד (פינוי מושכר) שתחילתו בסכסוך שהתנהל בין בני זוג אגב שניהלו הליך של פירוק שותפות בנכס אגב גירושין.            בסיומו של ההליך, הוגשה על ידי משרדנו תביעה לסילוק יד מהנכס, נפתח תיק הוצאה לפועל לפינוי ובוצעו הליכי פינוי של הנכס באמצעות קבלני הוצאה לפועל והחזרת החזקה בו לידי הזוכה.

בתיק אזרחי שבו נידונה סוגיה של אחריות השולח לתשלום עבור משלוח גוביינא הוחלט לקבל את עמדת משרדנו, שם נקבע כי אחריות השולח לתשלום כלפי חברת השילוח מוטלת על השולח גם במקרה שבו הנמען היה אמור לשלם עבור המשלוח .

עו"ד יצחק לוי, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2003, בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וקודם להסמכתו כחבר בלשכת עורכי הדין

 

צור קשר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03-5611775
פקס: 03-5700812
 רחוב הירקון 67 בני ברק, 51206