שמירה על מסגרת אשראי ובטחונות מלקוחות

 

שמירה על מסגרת אשראי ובטחונות מלקוחות


סוגיית היקף האשראי אשר ניתן ללקוחות הנה סוגיה כלכלית אשר מוכרת היטב לכל בעל עסק.  

במקרים רבים נאלצים בעלי עסקים אשר מוכרים סחורות או מספקים שירותים לתת אשראי ללקוחותיהם, שאחרת הלקוחות יבחרו לרכוש את הסחורה או את השירות מספק אחר.

הרצון לבצע מכירות או לספק שירותים ללקוחות, טומן בחובו גם סיכונים היות וככל שהעסק מגדיל את היקף האשראי שהוא נותן ללקוחותיו, כך גדל גם הסיכון הכלכלי של העסק וזאת מעבר לפגיעה בתזרים המזומנים והחשיפה להפסדים במקרה שבו הלקוח יקלע למצב של חדלות פירעון.  

ניסיון החיים מלמד אותנו כי,  הפגיעה הכי קשה והבלתי צפויה תבוא דווקא מלקוחות עימם אנו עובדים שנים ארוכות ושבהם אנו נותנים אמון רב, מסגרת אשראי גבוהה וזאת מבלי שדאגנו לביטחונות מתאימים ולבקרה הדוקה.

במאמר זה נסקור את הדרכים והשיטות לניהול מסגרת האשראי ללקוחות והשמירה על בטחונות וניתן מספר המלצות ליישום:

הכל מתחיל בהסכם ספק / לקוח:

הסכם מסודר וברור הנו תנאי הכרחי לתחילתה של כל פעילות עסקית והוא נדרש להיות מותאם לאופי העסק, המוצרים או סוג השירותים אותם הוא מספק ללקוחותיו. 

במסגרת הסכם ההתקשרות, עלינו לדאוג להגדיר בראש ובראשונה את זהות הצדדים עימם בכוונתנו להתקשר היות ולזהות הלקוח  (חברה בע״מ, שותפות, או עוסק עצמאי) קיימת חשיבות עצומה עליה נרחיב בהמשך .

לאחר שהגדרנו ווידאנו באופן הברור ביותר אל מול מי אנו מתקשרים ושאכן אותו גורם אכן מוסמך להתקשר עמנו,  עלינו לסכם את פרטי העסקה, גובה האשראי שנהיה מוכנים לספק ללקוח (אם בכלל), דרכי התשלום ומועדו ואת הבטוחות שימסרו לנו על ידי הלקוח לכיבוד התחייבויותיו.

כמו כן הסכם הספק / לקוח חייב לכלול גם מנגנוני התנהלות למקרים של מחלוקת בנוגע לטיב הסחורה או השירותים שיסופקו ללקוח וכן מנגנונים למקרים בהם יפר הלקוח את התחייבויותיו לשלם עבור הסחורות או השירותים שיוזמנו על ידו.  

לאחר שסיכמנו את סוג הסחורות והשירותים, גובה האשראי ותנאי התשלום עלינו לסכם את סוגי הביטחונות והיקפם, אותם נסקור כעת אחד לאחד:

שטר חוב :

שטר החוב הנו מסמך שבו מתחייב עושה השטר כלפי מקבלו, לשלם במועד מסוים סכום מסוים והנו בטוחה מקובלת במקרים שבהם צד מקבל סחורות או שירותים באשראי.

לשטר החוב ניתן וגם רצוי לצרף ערבים, שהינם צדדים שלישיים שיהיו ערבים להתחייבויותיו של עושה השטר כלפי מקבלו, דבר אשר מגדיל את הסיכוי לגביית סכום הכסף הנקוב על גבי השטר במקרה הצורך. 

שיק לביטחון:

גם המחאה לביטחון, בדומה לשטר חוב יכולה להיות ערוכה על ידי הלקוח לפקודת הספק, מבלי שמצוין בה תאריך הפירעון על מנת שתשמש כבטוחה לפירעון מסגרת האשראי שניתן ללקוח.

גם להמחאת הביטחון ניתן לצרף צדדים שלישיים כערבים לפירעון וזאת בתנאי שאותם ערבים יחתמו שהם מסכימים להיות ערבים לפירעון המחאה בנוסח מסודר ובצירוף מספר ת.ז. מלא , בגב ההמחאה.

להבדיל משטר חוב וכפי שפורט לעיל, על מנת שנוכל להגיש את ההמחאה שניתנה לנו לביטחון לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, עלינו להגישה קודם לכן לפירעון בבנק כאשר ולמסור הודעת חילול בהנחה שלא תכובד לעושה ההמחאה ולערבים, ככל שקיימים.

ערבות אישית :

כאשר מתקשרים עם לקוח שהוא חברה בע״מ, עלינו לזכור כי חברה בע״מ הנה אישיות משפטית נפרדת לחובות וזכויות וכי לבעלי המניות של החברה ו/או המנהלים בה, קיימת אחריות מוגבלת לחובות החברה.

אחריות מוגבלת זו, מקבלת משנה תוקף במקרים בהם החברה תחדול מפעילות עסקית ו/או תקלע לחובות שלא יאפשרו את כיסוי חובותיה שאז ללא ערבות אישית או נסיבות מיוחדות אשר מצדיקות את הרמת מסך ההתאגדות, ימצא הספק את עצמו עומד אל מול שוקת שבורה מבלי יכולת לגבות את חובו.

מאידך, החתמת בעלי המניות של החברה הלקוחה על גבי ערבות אישית, תאפשר לנו לפעול לגביית החוב גם נגד בעלי החברה באופן אישי ותעניק לנו יתרון משמעותי אל מול יתר נושי החברה שלהם לא תהיה ערבות אישית שכזו.

 

לסיכום:

הקפדה על הסכם ספק / לקוח מסודר ופיקוח הדוק ומתמשך על מסגרת האשראי של הלקוחות וכן הקפדה על קבלת ערבויות טובות,  אשר מכסות את גובה האשראי שניתן ללקוח, יסייעו לכם להביא לגביית החוב במקרה הצורך ולמזעור נזקים.     

למאמרים נוספים שעולי יעניינו אותך אתם מוזמנים להיכנס ל:   http://www.ilevy-law.co.il

 

עו"ד יצחק לוי, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2003, בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וקודם להסמכתו כחבר בלשכת עורכי הדין

 

צור קשר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03-5611775
פקס: 03-5700812
 רחוב הירקון 67 בני ברק, 51206