אזרחי מסחרי

משרד עורכי דין יצחק לוי מייעץ ומלווה באופן שוטף עסקים וחברות בתחומים מגוונים הנכללים בתחומי המשפט האזרחי מסחרי.

כחלק מהשירות המשפטי ללקוחות המשרד, צברנו במהלך השנים ניסיון משפטי רב בעריכת חוזים מסחריים שונים, החל משלב הקמת העסק או החברה הכוללים בין היתר:

 • הסכם מייסדים להקמת חברה ו/או הקמת השותפות.
 • פתיחת חברות חדשות.
 • טיפול בחוזי שכירות ו/או רכישת נכסים.
 • עריכת הסכמים לביצוע ו/או לקבלת שירותים.
 • הסכמי העברת מניות.
 • מיזוגים ורכישות.
 • הסכם לצירוף שותף/משקיע.
 • הסכמי סוכנות ושיווק.
 • הסכמים למתן/קבלת שירותים.
 • פירוק מרצון של חברות.

 

 • כמו כן ולאחר הקמת העסק / החברה מספק משרדנו ייעוץ משפטי וליווי שוטף ללקוחותיו, בכל הקשור להתנהלותם היום יומית השוטפת שבה נדרש הייעוץ והליווי המשפטי כגון:
 • ליווי ויעוץ משפטי שוטף, עריכת פרוטוקולים מישיבות הנהלה וכן עריכת מסמכים משפטיים שונים.
 • עריכה וניסוח הסכמי העסקת עובדים, ייעוץ וליווי משפטי לקראת שיחות שימוע וייצוג בהליכי פיטורים.
 • ייעוץ עסקי, ניהול מו"מ והתנהלות משפטית אל מול לקוחות ו/או ספקים.
 • ייצוג לקוחות המשרד בבתי המשפט בכל הקשור לתביעות אזרחיות/מסחריות וכספיות.
 • עריכת הסכמי מכר/רכישה/שכירות נכסים.

 

 בנוסף עוסק משרדנו, עבור לקוחותיו הפרטיים בכל הקשור לעריכת צוואות, ייצוג לקוחות בענייני ירושה והתנגדויות לצו קיום צוואה ולצו ירושה.

תביעות לסילוק יד (פינוי מושכר), לרבות פתיחת תיקי הוצאה לפועל לפינוי מושכר, לרבות פינוי המושכר בפועל, באמצעות הליכי הוצאה לפועל.

  ייצוג לקוחות בבתי המשפט בערכאות השונות, בכל הקשור לסכסוכים אזרחיים.

גביה משפטית

חברות ועסקים רבים במדינת ישראל, אינם מצליחים לגבות מלקוחותיהם את התמורה בגין הסחורות והשירותים שסיפקו להם ולעתים מצבת החובות הלא מסופקים מאיימת על יציבותו הכלכלית של הארגון ועל התנהלותו השוטפת.

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מגלים כי, עסקים רבים מגיעים לכדי קריסה כלכלית כתוצאה מגביה שלילית של כספים ותשלומים המגיעים לעסק מלקוחותיו אשר פוגעים אנושות בתזרים המזומנים של העסק, בשל ניהול לא נכון של הסכמי ההתקשרות ומסגרות האשראי ללקוחות, ניהול לא נכון של מערכות הגביה בארגון וכן כתוצאה מהעדר בטחונות מתאימים אל מול מסגרת אשראי מבוקרת ללקוחות.

כחלק מהשירות והליווי המשפטי השוטף שמספק משרד עו"ד יצחק לוי ללקוחותיו בכל הקשור לגביה המשפטית, מספק המשרד ללקוחותיו הנחיות וכלים להתנהלות עסקית נכונה מול לקוחות וספקים, עריכת הסכמי התקשרות וייעוץ וליווי שוטף בכל הקשור למתן או קבלת ערבויות וביטחונות מתאימות וזאת כתנאי לקיום הפעילות העסקית מול אותו ספק או לקוח.

מחלקת הגביה המשפטית אשר פועלת במשרד עו"ד יצחק לוי, ערוכה לטפל בגביית חובות קטנים וגדולים כאחד, החל משלב משלוח מכתב ההתראה ללקוח בטרם נקיטת ההליכים המשפטיים וכלה בנקיטת הליכים לגביית החוב הכוללים הגשת תביעות כספיות, הטלת עיקולים זמניים, פתיחת תיקי הוצאה לפועל ונקיטת הליכים כנגד החייבים, עד לגביית החוב והצלחת הליכי הגבייה.

מחלקת הגביה המשפטית במשרדנו, ממוחשבת במלואה ומקושרת למחשבי לשכות ההוצאה לפועל בתקשורת מחשבים ובכך מתאפשר לעובדי המחלקה ולצוות המשפטי המטפל בתיקים, לעקוב, לבקר, לפעול ולשלוט באופן יעיל מהיר ומיידי, בכל תיק ותיק, תוך מיצוי מקסימאלי של הליכי הגביה הננקטים נגד החייבים לצורך גביית החובות עבור לקוחות המשרד.

כמו כן משרדנו מבצע שימוש בבעלי תפקידים מיוחדים כגון: מוסרים משפטיים, קבלני הוצאה לפועל וחוקרים פרטיים, הטובים ביותר בתחומם, אשר מאפשרים לצוות הגביה המשפטית במשרד לייעל ולשפר את תוצאות הגביה באמצעות איתור מהיר ומדויק של חייבים, איתור נכסי חייבים, ביצוע עיקולים ותפיסת רכבים ומיטלטלין בכל רחבי הארץ ובכל מגזרי האוכלוסייה.

היכולת של משרדנו לשלב בין תכנון מקדמי של מסגרות אשראי ובטחונות מתאימים ללקוחותינו יחד עם ביצוע גביה מהירה ואיכותית, מספקים יתרון משמעותי ללקוחות משרדנו ומגדילים את סיכויי הגביה מלקוחות חייבים לרווחת לקוחות המשרד.

ייצוג בבתי משפט

במהלך השנים מאז הקמתו של משרד עורכי דין יצחק לוי, צבר המשרד ניסיון משפטי רב בהופעה ובייצוג לקוחותיו באלפי תיקים בבתי המשפט. בין אלפי התיקים שבהם ייצג המשרד את לקוחותיו ניתן למצוא מספר תיקים בהם הגיע המשרד לתוצאות יוצאות דופן לטובת לקוחותיו:

כך לדוגמא:

בתיק מסחרי כספי, עלה בידי משרדנו לקבל פסק דין אשר יחס חובות של חברה לא פעילה לבעל מניותיה (תביעה להרמת מסך וחיוב בעלי החברה באחריות אישית) וזאת לאחר שעלה בידי משרדנו להוכיח כי בעל החברה ביצע הברחת רכוש והעדפת נושים.

בתיק חוזה שכירות של מחסן מסחרי, עלה בידי משרדנו בסיום תיק הוכחות להוכיח כי השוכרת הייתה רשאית לפנות את המושכר, בטרם תום תקופת השכירות, בשל הפרה יסודית של חוזה השכירות מצדו של המשכיר וכי על המשכיר חלה החובה להקטין את הנזק למרות שהוא אוחז בהמחאות עבור כל תקופת השכירות ובכך נחסכו ללקוחה מאות אלפי שקלים, בגין דמי שכירות שנתבעו על ידי המשכיר. 

בתיק אזרחי מסחרי שבו נדונה מחלוקת בין מלווה לבין הלווה חברה בע"מ ובעלת מניותיה, עלה בידי משרדנו להוכיח כי בעלי החברה הלווה,  לווה את סכום ההלוואה יחד עם החברה שבבעלתו באופן שניתן פסק דין לטובת לקוח המשרד אשר מחייב את בעלי החברה באופן אישי בתשלום החוב.  

לאחרונה סיים משרדנו תיק תביעה לסילוק יד (פינוי מושכר) שתחילתו בסכסוך שהתנהל בין בני זוג אגב שניהלו הליך של פירוק שותפות בנכס אגב גירושין.            בסיומו של ההליך, הוגשה על ידי משרדנו תביעה לסילוק יד מהנכס, נפתח תיק הוצאה לפועל לפינוי ובוצעו הליכי פינוי של הנכס באמצעות קבלני הוצאה לפועל והחזרת החזקה בו לידי הזוכה.

בתיק אזרחי שבו נידונה סוגיה של אחריות השולח לתשלום עבור משלוח גוביינא הוחלט לקבל את עמדת משרדנו, שם נקבע כי אחריות השולח לתשלום כלפי חברת השילוח מוטלת על השולח גם במקרה שבו הנמען היה אמור לשלם עבור המשלוח .

עו"ד יצחק לוי, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2003, בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וקודם להסמכתו כחבר בלשכת עורכי הדין

 

צור קשר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03-5611775
פקס: 03-5700812
 רחוב הירקון 67 בני ברק, 51206